Handlingsprogrammer

Det finnes forskjellige handlingsprogrammer og retningslinjer, som det framgår i boksen til venstre.

Helsedirektoratet har i samarbeid med NGICG utarbeidet nasjonale handlingsprogrammer for kreft i tynntarm, tykk- og endetarm, spiserør, magesekk, pankreas og analkreft. Handlingsprogrammene oppdateres fortløpende.

Innen GI-området mangler det nå bare handlingsprogrammer for galleveiskreft og primær leverkreft (spredning til lever er omtalt i programmene til primærsvulstens utgangspunkt). NGICG har over lengre tid bedt Helsedirektoratet om å få starte arbeidet med disse to og står klar med fagpersoner til arbeidet.

NGICG har tidligere publisert retningslinjer for behandling av enkelte kreftformer som ikke omfattes av Helsedirektoratets handlingsprogrammer.

Eldre retningslinjer som ikke er i aktiv bruk vil bli lagt i arkiv.