Faglige anbefalinger for strålebehandling

Disse faglige anbefalingene omhandler behandling, i hovedsak strålebehandling. De er utarbeidet av KVIST gruppen ved Statens strålevern og NGICG.

Faglige anbefalinger for behandling ved analcancer. Utgitt desember 2011.

Faglige anbefalinger for strålebehandling ved øsofaguscancer (spiserørskreft). Utgitt desember 2011.

Faglige anbefalinger for preoperativ strålebehandling ved rektumcancer. Utgitt november 2006.

Faglige anbefalinger for postoperativ strålebehandling ved rektumcancer. Utgitt mars 2007.

Ingen filer