Nasjonale handlingsprogrammer fra Helsedirektoratet utarbeidet i samarbeid med NGICG

Helsedirektoratet har nå samlet en oversikt over nasjonale handlingsprogrammer for kreft på sine nettsider, hvor også utgivelsesdato er med i oversikten, klikk på teksten under for lenke:

Handlingsprogrammer for kreftområdet


Innen gastrointestinal cancer har NGICG bidratt med fagpersoner og faglig innhold i handlingsprogrammene under:


Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av øsofaguscancer (spiserørskreft). Siste utgave november 2015

OPPDATERT 2017: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av tynntarmskreft.