Retningslinjer fra NGICG

NGICG har publisert en del retningslinjer. En del av disse er etterhvert erstattet av Nasjonale handlingsprogrammer fra Helsedirektortatet. En del av retningslinjene omhandles ikke av disse handlingsprogrammene, og finnes her.
Cystiske lesjoner i pancreas. NGICG-HPB, desember 2011.
Retningslinjer for behandling av hepatocellulært carcinom (HCC). NGICG-HPB, juni 2009.
Behandling av intrahepatisk kolangiokarsinom. NGICG-HPB, juni 2009.
Behandling av adenocarcinom i pancreas. Desember 2007.
Adjuvant behandling av cancer pancreatis. Utgitt 2005, revidert desember 2007.
Medikamentell behandling av avansert og metastatisk pancreascancer. Mai 2005.
Strålebehandling av lokalavansert pancreascancer. Mai 2005.
Illustrasjoner til hjelp ved inntegning av målvolum ved strålebehandling av rektumcancer. Lise Balteskard, 2006.
Ingen filer
Ingen filer