Kontakt oss

Morten Tandberg Eriksen
leder

Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon
Oslo Universitetssykehus
0424 Oslo