NGICG-CR

Medlemmer.

Oppnevnt for fireårsperioder (oppnevnt til i parentes)

Onkologer

Marianne Grønlie Guren, Oslo universitetssykehus, leder (2020) (leder 2020)

Eva Hofsli, St. Olavs Hospital (2022)

Morten Brændengen, Oslo universitetssykehus (2020)

Magnar Johannes Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge (2022)

Halfdan Sørbye, Haukeland universitetssykehus (2022)

Kirurger

Frank Pfeffer, Haukeland universitetssykehus, nestleder (2022)

Gro Wiedswang, Oslo universitetssykehus (2020)

Arne Færden, Akershus universitetssykehus (2020)

Arne Wibe, St. Olavs Hospital (2022)

Stein Larsen, Oslo universitetssykehus (2020)

Morten Tandberg Eriksen, Oslo universitetssykehus (2022)

Hartwig Körner, Stavanger universitetsjukehus (2020)

Hans Wasmuth, St. Olavs Hospital (2020)

Stig Norderval, Universitetssykehuset Nord-Norge (2020)

Thomas Moger, Sykehuset Innlandet - Lillehammer (2022)

Gastroenterolog

Øyvind Holme, Sørlandet sykehus (2020)

Radiolog

Marianne Sande, Stavanger universitetsjukehus (2020)

Patolog

Sonja Steigen, Universitetssykehuset Nord-Norge (2020)

Oppdatert styremøte NGICG april 2015
Vedtekter for NGICG-CR og Colorectalcancer-registeret.