NGICG-CR

Medlemmer.

Oppnevnt for fireårsperioder (oppnevnt til i parentes)

Onkologer

Marianne Grønlie Guren, Oslo universitetssykehus, leder (2020) (leder 2020)

Eva Hofsli, St. Olavs Hospital (2018)

Morten Brændengen, Oslo universitetssykehus (2020)

Olav Dahl, Haukeland Universitetssykehus (2018)

Magnar Johannes Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge (2018)

Kirurger

Frank Pfeffer, Haukeland universitetssykehus, nestleder (2018)

Gro Wiedswang, Oslo universitetssykehus (2020)

Arne Færden, Akershus universitetssykehus (2020)

Arne Wibe, St. Olavs Hospital (2018)

Stein Larsen, Oslo universitetssykehus (2020)

Tom-Harald Edna, Sykehuset Levanger (2018)

Morten Tandberg Eriksen, Oslo universitetssykehus (2018)

Hartwig Körner, Stavanger universitetssykehus (2020)

Hans Wasmuth, St. Olavs Hospital (2020)

Stig Norderval, Universitetssykehuset Nord-Norge (2020)

Gastroenterolog

Geir Tollåli, Nordlandssykehuset Bodø (2016)

Radiolog

Ellen Viktil, Oslo universitetssykehus (2018)

Patolog

Sonja Steigen, Universitetssykehuset Nord-Norge (2020)

Oppdatert styremøte NGICG april 2015
Vedtekter for NGICG-CR og Colorectalcancer-registeret.