NGICG-HPB

Medlemmer oppnevnt for 4-års perioder (til år i parentes).

Kirurger
Kristoffer Lassen, Oslo Universitetssykehus leder (2019)

Jon Arne Søreide, Stavanger Universitetssykehus (2019)

Arild Horn, Haukeland Universitetssykehus (2017)

Jon Erik Grønbech, St. Olavs Hospital (2017)

Bjørn Atle Bjørnbeth, Oslo universitetssykehus,(2019)

Knut Jørgen Labori, Oslo universitetssykehus (2017)

Pål-Dag Line, Oslo universitetssykehus (2019)

Kim Mortensen, Universitetssykehuset Nord-Norge (2019)

Onkologer
Svein Dueland, Oslo universitetssykehus (2017)

Rune Småland, Stavanger universitetssykehus (2019)

Halfdan Sørbye, Haukeland Universitetssykehus (2019)

Gastroenterologer
Lars Aabakken, Oslo universitetssykehus (2017)

Georg Dimcevski, Haukeland universitetssykehus (2019)

Radiologer
Erik Dorenberg, Oslo universitetssykehus (2017)

Andreas Abildgaard, Oslo universitetssykehus (2017)

Patolog
Caroline Verbeke, Oslo universitetssykehus (2019)Vedtekter for NGICG-HPB