Styret - Medlemmer

Medlemmer oppnevnt for 4-års perioden 2014-2017

Helse Sør-Øst:
Morten Tandberg Eriksen, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Oslo Universitetssykehus (leder)
Svein Dueland, Kreftavdelingen, Oslo Universitetssykehus

Helse-Nord:
Rolf-Ole Lindsetmo, Gastrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge
Magnar Johansen, Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge

Helse-Midt:
Arne Wibe, Gastrokirurgisk avdeling, St. Olavs hospital
Eva Hofsli, Kreftavdelingen, St. Olavs hospital

Helse-Vest:
Jon Arne Søreide, Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus
Halfdan Sørbye, Onkologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus

Ledere av faggrupper:
ØV: Egil Johnson, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo Universitetssykehus
HPB: Kristoffer Lassen, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo Universitetssykehus
CR: Marianne Grønlie Guren, Kreftavdelingen, Oslo Universitetssykehus

Representant fra Kreftregisteret: Bjørn Møller
Ingen filer