Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG)

 

skal arbeide for å utbre kunnskap om og interesse for gastrointestinal cancer (kreft i fordøyelsessystemet), innen både forskning, diagnostikk og behandling. 

NGICG er organisert med et hovedstyre og tre faggrupper.

Velkommen til NGICG sine hjemmesider

På disse nettsidene gis en oversikt over aktiviteten i organisasjonen og de til en hver tid gjeldende retningslinjer innen faget.

Kjetil Søreide

leder NGICG

HANDLINGSPROGRAMMER

HANDLINGSPROGRAMMER

INFORMASJON NGICG

KONTAKT NGICG

KONTAKT

NGICG organisering

NGICG er organisert med et hovedstyrestyre og hvor det igjen er underlagt 3 faggrupper for hhv. kreft i øsofagus og ventrikkel (NGICG-ØV); kreft i lever, galleveier og pankreas (NGICG-HPB); og kreft i tykk og endetarm (NGICG-CR).

 

 

NGICG arbeidsoppgaver

NGICG jobber med Helsedirekotrate, Kreftregisteret og helseforetakene for å fremme beste tilgjengelige kreftbehandling i det norske helsevesen. Faggruppene jobber frem handlingsprogram på oppdrag for Hdir, og etablerer retningslinjer der man enda ikke har vedtatt offisielle handlingsprogram. Faggruppene bidrar også inn mot fagråd som bistår de kliniske kreftregistrene under Kreftregisteret.

NGICG fagmøter

NGICH arrangerer hvert år et OnkoKirurgisk Vårmøte som har et tverrfaglig perspektiv på moderne diagnostikk og behandling av pasienter med kreft i magetarmsystemet. Møtet er for kirurger, onkologer, patologer, radiologer og andr emed en interesse for kreftbehandling.