Nyheter

Des 20: Handlingsprogram for tykk- og endetarmskreft

 

Andre oppdaterte retningslinjer fra NGICG fra 2020:

- Cystiske pankreaslesjoner, hepatocellulært karcinom, kolangiocarcinom og galleblærecancer

Nytt fra styret og undergrupper

Nye medlemmer i faggruppene

NGICG

Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) skal arbeide for å utbre kunnskap om og interesse for gastrointestinal cancer (kreft i fordøyelsessystemet), innen både forskning, diagnostikk og behandling.

NGICG er organisert med et styre og tre faggrupper: 

• NGICG-ØV (Øsofagus og ventrikkel) 

• NGICG-HPB (Lever, galleveier og pankreas) 

• NGICG-CR (Colon og rektum)

 

På disse nettsidene vil vi forsøke å gi en oversikt over aktiviteten i organisasjonen og de til en hver tid gjeldende retningslinjer innen faget.

 

Eva Hofsli (leder)