NGICG

Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe (NGICG) skal arbeide for å utbre kunnskap om og interesse for gastrointestinal cancer (kreft i fordøyelsessystemet), innen både forskning, diagnostikk og behandling.

NGICG er organisert med et styre og tre faggrupper: • NGICG-ØV (Øsofagus og ventrikkel) • NGICG- HPB (Lever, galleveier og pankreas) • NGICG-CR (Colon og rektum)

På disse nettsidene vil vi forsøke å gi en oversikt over aktiviteten i organisasjonen og de til en hver tid gjeldende retningslinjer innen faget.Eva Hofsli (leder)

Nyheter

Vårmøtet 2020

arrangeres 23.-24. april på Thon Hotel Opera i Oslo. Sett av tiden fra kl 15 torsdag til kl 15 fredag, program og påmeldingslenke kommer

HANDLINGSPROGRAMMER