Kommende fagmøter

Vårmøtet 2022 den 28.-29 april i Oslo

Styret i NGICG ønsker velkommen til Vårmøte 2022!
 
Onkokirurgisk Vårmøte 2022 avholdes torsdag og fredag 28-29. april på Hotel Bristol i Oslo.
Vi har et spennende program som vi håper trekker deltakelse fra flest mulig interesserte miljøer: kirurger, onkologer, radiologer, patologer og andre med en interesse for GI-kreft er velkomne.
Møtet avholdes fysisk med mulighet for sosial sammenkomst, faglig oppdatering og styrking av nettverket for GI-kreft i Norge. 
 
Påmelding gjøres elektronisk via: https://bit.ly/3stDm6A

 

For bestilling av hotellrom på Bristol (www.hotelbristol.no): send epost til post@bristol.no eller telefon 22 82 60 30 og oppgi kode 270422NORS for å få avtalt pris (gjelder frem til 14 dager før møtet).
 
Velkommen til Vårmøte 2022!
 
Styret i NGICG

Påmelding

PROGRAM FOR ONKOKIRURGISK VÅRMØTE 2022:
Torsdag 28. april 2022
14.00 - 15.00    Registrering
15.00 - 16.30    Tumor genprofilering  
                15:00 - 15:20  Introduksjon til begrepet presisjonsmedisin                    Åslaug Helland
                15.25 - 15.45  Innføring av NGS diagnostikk ved norske sykehus.         Anne Skjulsvik
                15.50 - 16.10  Presentasjon av IMPRESS studien                                 Tormod Guren                                              
16.15 – 17.30   Colon cancer
                16.15 - 16.35   Preop utredning ved colon ca, hva er state-of-the-art?      Anders Droslum
                16.40 - 17.00   Den skrøpelige pasienten - utfordringer og muligheter    Siri Rostoft       
                17.05 - 17.25   NoRGast resultater for CRC                                        Stig Norderval                                                 
17.30 – 17.50  PAUSE
17.50 – 19.00     Colorectale levermetastaser & pancreas  
             17.50 - 18.10   Presentasjon av Excalibur I-III                                        Jon Chr. Glent
              18.15 - 18.35   Presentasjon av RCT på ablasjonsbehandling       Ingrid Schrøder Hansen
              18.40 -19.00    Hvor farlige er cystiske pancreaslesjoner?                         Dyre Kleive  

 

Fredag 29. april 2022
08.30 – 09.30   Colon cancer
               08.30 -08.50   PROMS fra CRC pasienter                                            Inger Kristin Larsen
               08.55- 09.15   Screening-programmet for CRC                                     Kristin R Randel
               09.20- 09.50 Tidlig cancer oppdaget ved screening – hvordan behandle?             Frank Pfeffer                                        
09.55 – 10.15 PAUSE
10.15 – 11.30    Øvre GI-cancer
              10.15 - 10.35  Responsevaluering etter neoadjuvant kjemo ved ventrikkelcancer – valg av metode og klinisk implikasjon                                 Alina D Sandø
              10.40 - 11.00   Kvalitetsregisteret for pancreaskreft                                 Hanne Hamre
              11.05 - 11.25   ‘Practice changing’ studier ved esofagus/ventrikkel cancer Ghazwan Al-Haidari                                                          

 

LUNCH  11:30 – 12:30
 
12:30 - 14:00   Rectum cancer  
                12.3 - 12.50   Kirurgi for lokalavansert rectum ca. Fra TME til NAVI-LARC      Arne Solbakken
                12.55 - 13.15  Metastasering fra lokalavansert rectum ca (LARC)          Anthony B Mariathasan  
                13.20 - 13.40  Resultatene fra RAPIDO studien                                   Marianne Guren 
                13.45 - 14.00  NoRGast - 5-års overlevelse etter åpen og laparoskopisk operasjon for rectumcancer    Elisabeth Myrseth 
                                                        
                                                            Forsamlingen takkes av