Handlingsprogrammer

Det finnes forskjellige handlingsprogrammer og retningslinjer, som det framgår i boksen til venstre.

Helsedirektoratet har i samarbeid med NGICG utarbeidet nasjonale handlingsprogrammer for kreft i tynntarm, tykk- og endetarm, spiserør, magesekk, pankreas og analkreft. Handlingsprogrammene oppdateres fortløpende.

Innen GI-området mangler det nå bare handlingsprogrammer for galleveiskreft og primær leverkreft (spredning til lever er omtalt i programmene til primærsvulstens utgangspunkt). Noe av dette foreligger under retningslinjer.

Ikke gjeldende retningslinjer og andre eldre dokumenter som ikke skal brukes i behandling i dag, ligger under "Eldre versjoner" for historisk oppslag.