Kontakt oss

Eva Hofsli
leder

Kreftavdelingen
St. Olavs hospital
7006 Trondheim

Vi kan dessverre ikke hjelpe med individuelle pasienthenvendelser og oppfordrer pasienter til å ta kontakt med sin fastlege eller lokalt sykehus