Des 2020: DPYD genotyping

DPYD genotyping anbefales alle som skal ha fluoropyrimidiner

NGICG i media

2020:

- Intervju av Eva Hofsli etter ASCO 2020, omtale av Keynote 177 studien, som viste økt overlevelse ved bruk av PD-1 hemmer hos coloncancer-pasienter med mikrosatelittinstabilitet.