NGICG organisasjon

NGICG er organisert med et styre på 12 personer som representerer gastrokirurgi og onkologi fra de fire helseregionene samt lederne av de tre faggruppene og en representant for Kreftregisteret. Oversikt over styremedlemmer og medlemmer i faggruppene finnes i boksen til venstre.