NGICG-CR

Medlemmer.

Oppnevnt for fireårsperioder (oppnevnt til i parentes)

Hartwig Kørner, Stavanger universitetsjukehus leder (2024)

 

Onkologer

Marianne Grønlie Guren, Oslo universitetssykehus, (2024)

Eva Hofsli, St. Olavs Hospital (2022)

Morten Brændengen, Oslo universitetssykehus (2024)

Magnar Johannes Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge (2022)

Halfdan Sørbye, Haukeland universitetssykehus (2022)

 

Kirurger

Hartwig Kørner, Stavanger universitetssjukehus (2024)

Frank Pfeffer, Haukeland universitetssykehus (2022)

Maria Gaard, Oslo universitetssykehus (2024)

Arne Færden, Akershus universitetssykehus (2024)

Arne Wibe, St. Olavs Hospital (2022)

Stein Larsen, Oslo universitetssykehus (2024)

Morten Tandberg Eriksen, Oslo universitetssykehus (2022)

Tor Eivind Bernstein, St. Olavs Hospital (2024)

Stig Norderval, Universitetssykehuset Nord-Norge (2024)

Thomas Moger, Sykehuset Innlandet - Lillehammer (2022)

Gastroenterolog

Øyvind Holme, Sørlandet sykehus (2024)

 

Radiolog

Cornelia Rösler, Haukeland universitetssykehus (2024)

 

Patolog

Sonja Steigen, Universitetssykehuset Nord-Norge (2024)

 

Kreftregisterets representant

Inger Kristin Larsen

 

Oppdatert styremøte NGICG november 2020

Vedtekter for NGICG-CR og Colorectalcancer-registeret.