NGICG-HPB

 

Medlemmer oppnevnt for 4-års perioder (til år i parentes).

Kirurger
Kristoffer Lassen, Oslo Universitetssykehus leder (2024)

Oddvar Sandvik, Stavanger Universitetssykehus (2022)

Jon-Helge Angelsen, Haukeland Universitetssykehus (2025)

Erling Bringeland, St. Olavs Hospital (2024)

Linn Såve Nymo, Universitetssykehuset Nord-Norge (2024)

Knut Jørgen Labori, Oslo universitetssykehus (2021)

Pål-Dag Line, Oslo universitetssykehus (2024)

 

Onkologer
Olav Dajani Oslo universitetssykehus (2025)

Inger Marie Løes, Haukeland Universitetssykehus (2021)

Hanne Hamre, Akershus Universitetssykehus (2022)

 

Gastroenterologer
Christer Tønnesen, Oslo universitetssykehus (2022)

 

Radiologer
Trude Wiik, Universitetssykehuset Nord-Norge (2022)

Andreas Abildgaard, Oslo universitetssykehus (2021)

Erik Dorenberg, Oslo universitetssykehus (2021)

 

Patolog
Caroline Verbeke, Oslo universitetssykehus (2024)

 

Kreftregisterets representant
Bjørn Møller

Oppdatert styremøte NGICG november 2020

Vedtekter for NGICG-HPB

Oppdaterte vedtekter nov 18