Hovedstyre for NGICG

Valgt for 4-års perioden 2022 til 2025

 

Leder av hovedstyret

Kjetil Søreide, Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger universitetssjukehus 

 

Helse-Midt:

Eva Hofsli, Kreftavdelingen, St. Olavs hospital

Øystein Høidahl, Gastrokirurgisk avdeling, Levanger sykehus

 

Helse-Nord:

Stig Norderval, Gastrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge

Magnar Johansen, Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge

 

Helse-Vest:

Kjetil Søreide, Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus

Halfdan Sørbye, Onkologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus

 

Helse Sør-Øst:

Anne Hansen Ree, Onkologisk avdeling, Akershus Universitetssykehus

Tom Mala, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Oslo Universitetssykehus

 

Ledere av faggrupper:

ØV: Eirik Kjus Aahlin, Gastrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge

HPB: Kristoffer Lassen, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo Universitetssykehus

CR: Arne Wibe, Gastrokirurgisk avdeling, St. Olavs hospital

 

Representant fra Kreftregisteret: Bjørn Møller