Kontakt

Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe

Eva Hofsli
leder


    Kreftavdelingen
      St. Olavs hospital

      7006 Trondheim

  post@ngicg.no


Org.nr: 993 957 488

Send en melding

Vi kan dessverre ikke hjelpe med individuelle pasienthenvendelser og oppfordrer pasienter til å ta kontakt med sin fastlege eller lokalt sykehus.