NGICG-CR

Medlemmer.

Oppnevnt for fireårsperioder (oppnevnt til i parentes)

Hartwig Körner, Stavanger universitetsjukehus leder (2020)


Onkologer

Marianne Grønlie Guren, Oslo universitetssykehus, (2020)

Eva Hofsli, St. Olavs Hospital (2022)

Morten Brændengen, Oslo universitetssykehus (2020)

Magnar Johannes Johansen, Universitetssykehuset Nord-Norge (2022)

Halfdan Sørbye, Haukeland universitetssykehus (2022)


Kirurger

Frank Pfeffer, Haukeland universitetssykehus, nestleder (2022)

Gro Wiedswang, Oslo universitetssykehus (2020)

Arne Færden, Akershus universitetssykehus (2020)

Arne Wibe, St. Olavs Hospital (2022)

Stein Larsen, Oslo universitetssykehus (2020)

Morten Tandberg Eriksen, Oslo universitetssykehus (2022)

Hans Wasmuth, St. Olavs Hospital (2020)

Stig Norderval, Universitetssykehuset Nord-Norge (2020)

Thomas Moger, Sykehuset Innlandet - Lillehammer (2022)

Gastroenterolog

Øyvind Holme, Sørlandet sykehus (2020)


Radiolog

Marianne Sande, Stavanger universitetsjukehus (2020)


Patolog

Sonja Steigen, Universitetssykehuset Nord-Norge (2020)

Oppdatert styremøte NGICG november 2018

Vedtekter for NGICG-CR og Colorectalcancer-registeret.