NGICG-HPB

Medlemmer oppnevnt for 4-års perioder (til år i parentes).

Kirurger
Kristoffer Lassen, Oslo Universitetssykehus leder (2019)

Oddvar Sandvik, Stavanger Universitetssykehus (2021)

Dag Hoem, Haukeland Universitetssykehus (2021)

Erling Bringeland, St. Olavs Hospital (2021)

Bjørn Atle Bjørnbeth, Oslo universitetssykehus,(2019)

Knut Jørgen Labori, Oslo universitetssykehus (2021)

Pål-Dag Line, Oslo universitetssykehus (2019)

Kim Mortensen, Universitetssykehuset Nord-Norge (2019)


Onkologer
Svein Dueland, Oslo universitetssykehus (2021)

Inger Marie Løes, Haukeland Universitetssykehus (2021)

Hanne Hamre, Akershus Universitetssykehus (2021)


Gastroenterologer
Christer Tønnesen, Oslo universitetssykehus (2021)


Radiologer
Trude Wiik, Universitetssykehuset Nord-Norge (2021)

Andreas Abildgaard, Oslo universitetssykehus (2021)

Erik Dorenberg, Oslo universitetssykehus (2021)


Patolog
Caroline Verbeke, Oslo universitetssykehus (2019)

Oppdatert styremøte NGICG november 2018

Vedtekter for NGICG-HPB