Styret - Medlemmer

Valgt 15.11.2017 for 4-års perioden 2018-2021:

 

Helse-Midt:

Eva Hofsli, Kreftavdelingen, St. Olavs hospital (leder)
Erling Bringeland, Gastrokirurgisk avdeling, St. Olavs hospital

 

 

Helse-Nord:

Kim Mortensen, Gastrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge

Magnar Johansen, Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge

 

Helse-Vest:

Kjetil Søreide, Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus

Halfdan Sørbye, Onkologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus

 

Helse Sør-Øst:

Marianne Guren, Oslo Universitetssykehus

Morten Tandberg Eriksen, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Oslo Universitetssykehus

 

Ledere av faggrupper:

ØV: Egil Johnson, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo Universitetssykehus

HPB: Kristoffer Lassen, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo Universitetssykehus

CR: Hartwig Kørner, Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus

 

Representant fra Kreftregisteret: Bjørn Møller