NGICG-ØV

Medlemmer oppnevnt for 4-årsperioder (til og med år)

Kirurger

Egil Johnson, Oslo universitetssykehus, leder (2021)

Gjermund Johnsen, St. Olavs Hospital (2021)

Eirik Aahlin, Universitetssykehuset Nord-Norge (2021)

Kjell Øvrebø, Haukeland Universitetssykehus (2021)


Onkologer

Geir Olav Hjortland, Oslo universitetssykehus (2021)

Nils I. Glenjen, Haukeland Universitetssykehus (2019)

Ingunn Hatlevoll, St. Olavs hospital (2019)

Helge Stenvold, Universitetssykehuset Nord-Norge (2021)

Ghazwan Al-Haidari, Oslo universitetssykehus (2021)


Gastroenterolog

Truls Hauge, Oslo universitetssykehus (2019)

Radiolog

Reidun Fougner, St. Olavs Hospital (2021)


Patolog

Else Marit Løberg (2019)

Oppdatert styremøte NGICG november 2018

Statutter for NGICG-ØV