Styret - Medlemmer

Valgt 15.11.2017 for 4-års perioden 2018-2021

Helse-Midt:
Eva Hofsli, Kreftavdelingen, St. Olavs hospital (leder)
Erling Bringeland, Gastrokirurgisk avdeling, St. Olavs hospital

Helse-Nord:
Magnar Johansen, Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge
Kim Mortensen, Gastrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge

Helse-Vest:
Halfdan Sørbye, Onkologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus
Hartwig Körner, Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus

Helse Sør-Øst:
Christian Kersten, Kreftavdelingen, Sørlandet sykehus
Morten Tandberg Eriksen, Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon, Oslo Universitetssykehus

Ledere av faggrupper:
ØV: Egil Johnson, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo Universitetssykehus
HPB: Kristoffer Lassen, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Oslo Universitetssykehus
CR: Hartwig Kørner, Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus

Representant fra Kreftregisteret: Bjørn Møller
Ingen filer