Publikasjoner

Tidsskriftet tema Kolorektal kreft 2007

Tidsskriftet hadde i 2007 en serie artikler med temaet Kolorektalkreft

Årsrapport fra Colorectalcancerregisteret

Årsrapport fra Øsofagus-ventrikkelcancerregisteret

Nationwide improvement of rectal cancer treatment outcomes in Norway, 1993-2010

Kolorektalcancerregisteret har publisert en artikkel i 2015 som gir god bakgrunn og resultater for rectumcancer fra oppstart av Rectumcancerregisteret i 1993 og frem til 2010. Artikkelen er trykket i Acta Oncologica og Marianne Grønlie Guren er førsteforfatter. Artikkelen finner du her: