Studier som NGICG er involvert i

NORWAIT-Studien

 

Oversikt over internasjonale studier

Clinical trials.gov - Norway - Colon cancer