Kontakt

Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe

Eva Hofsli
leder


    Kreftavdelingen
      St. Olavs hospital

      4068 Stavanger

  post@ngicg.no


Org.nr: Org nr 993957488

Send en melding

Vi kan dessverre ikke hjelpe med individuelle pasienthenvendelser og oppfordrer pasienter til å ta kontakt med sin fastlege eller lokalt sykehus.